Huisregels

Aan het einde van elke les wordt er uitgebreid de tijd genomen om voor te spelen wat er geleerd is. Tijdens de les daarom géén geluidsopnames maken: dit is storend. Deze opnames zijn uitsluitend voor eigen gebruik en niet voor derden bestemd. Filmopnames zijn niet toegestaan.

Het lesmateriaal uit Ponda’s methode heeft hij de afgelopen 35 jaar ontwikkeld tijdens tientallen studiereizen naar West-Afrika. Deze methodiek heeft “Intellectual copyright”.

Het is daarom niet toegestaan materiaal uit deze methodiek te publiceren, kopiëren, vermenigvuldigen of op internet te zetten. Maak je notaties, gebruik die dan net als de geluidsopnames, uitsluitend voor jezelf!

Als je zelf lesgeeft is het geoorloofd het bij Ponda geleerde aan je leerlingen over te dragen en dit leerproces eventueel te ondersteunen via notaties met bronvermelding, maar geef niet de geluidsopnames door. Wil je de muziek met een groep gaan spelen? Geef dan de solonotaties niet door.